Adil Ol!

Diğer tarafta, lisanslı yazılım satın aldığınızda, teknik destek alabildiğiniz gibi ürün güncellemelerine de erişim hakkınız olur. Tüm ürünlerimiz kalite güvenlik testlerinden geçerek güvenli ve kararlılığından emin olunur.

Geliştiriciler, satıcılar ve sizin gibi tüm katılımcıların başarı ve güvenliği adil olmaktan geçer. Yazılım korsanlığı, çoğunlukla korsanlar dahil, herkese zarar verir.Yazılım Korsanlığı nedir?Yazılım korsanlığı, yazılım yasal olmayan şekilde kopyalandığı, satıldığı ve uygun olmayan şekilde lisanslandığı zaman ortaya çıkar. Korsan kullanım şekillerinden bazıları internetten Corel seri numaraları ve kopyalanmış yazılım indirmektir. Yasadışı olmasının dışında, ürünün fonksiyonelliğini tehdit eder, mahremiyetinizi ve saygınlığınızı riske atar.

Eğer yazılım korsanlığına maruz kaldığınız konusunda şüpheleriniz var ise lütfen bize bu e-posta adresinden ulaşın:

[email protected]

Korsan Yazılımın nasıl farkında olursunuz?

Fiyatları kontrol edin Paket kalitesini kontrol edin

Şüpheli herhangi bir durumda lütfen bize bu e-posta adresinden ulaşın:

[email protected]

Yazılım korsanlığı her zaman belirgin olmayabilir. Tek lisansla birden fazla bilgisayara kopyalama yapmak korsan yazılıma sebebiyet verir.

Ayrıca, yetki sahibi olmayan satıcıların yerel pazarda lisanslı dahi olsa, o ülkedeki dağıtıcı ve yetkili satıcıların gümrüklediği ve dağıtımını üstlendiği yazılımlar haricinde yazılımları kaçak olarak pazarlaması da Gri Market olarak tanımlanan bir pazar doğurur. Ki bu da yasal değildir.

Yasal Yazılımın İyi Yönleri

Virüs içermez

Teknik destek alabilirsiniz

Kimlik hırsızlığı yapılamaz

Para veya hapis cezası almazsınız

İtibarınızı tehlikeye atmazsınız

Corel’in diğer harikulade ürünlerinden yararlanma şansınız olabilir.

İş imkanları doğurur

Ve her şeyden önemlisi kazancını hak eden rahat vicdanlar olur.

BSA – Business Software Alliance (İş Yazılımları Birliği)

BSA 1988 yılından beri dünyanın önde gelen yazılım geliştiricilerinin sesi olmuştur. Bu zamana kadar binlerce korsan yazılım satıcısı, dağıtıcısı ve kullanıcısına dava açmış ve cezalara çarptırmıştır.

Corel End User License Agreement – EULA (Corel Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi)

Yazılım Üreticileri ile Son Kullanıcılar arasındaki lisans kullanım kurallarını ve şartlarını EULA (End User License Agreement) sözleşmesi belirler

Bu sözleşme, tüm yazılımlar için geçerli olan ve yazılım yükleme aşamasında kabul ettiğiniz bir metindir.

Telif hakkına sahip tüm yazılımlar için geçerli olan bu sözleşmede yazdığı gibi, yazılımı sadece ve sadece yaşadığınız ülkede bulunan Corel ofisinden ve/veya Corel Distribütörü veya Yetkili Satıcısından doğrudan veya online olarak satın alabilir veya indirebilirsiniz.

Aksi durumlarda bedelini ödeyip almış olsanız bile lisansınız geçerli sayılmayacaktır.

Yazılım Telif Hakları Hakkında Hukuki Bilgilendirme

12.06.1995 tarih ve 22311 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 4110 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun bazı maddelerinin degistirilmesine iliskin Kanun” ile “Bilgisayar Yazımları” Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) koruması altına alınmıştır. Böylece, yazılım ürünlerinin sahip olduğu hukuki koruma kapsamına istinaden, 21.02.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yapılan degişikliklerle yaptırım sınırları daha da genişletilmiş ve cezalar artırılmıştır.

SUÇ TEŞKİL EDEN FİİLLER
1) Lisansı alınmamış kopya yazılım kullananlar (FSEK),
2) Lisansız kopya yazılımları satanlar (FSEK),
3) Lisansız kopya yazılımları ticari amaçla elinde bulunduranlar, bedelsiz dağıtanlar, kiraya verenler (FSEK),
4) Yasal kullanım hakkına sahip olduğu yazılımı lisansta izin verilenden fazla çoğaltanlar, bu kopyaları kiralayan satan dağıtan ya da bedelli bedelsiz başkasına verenler veya sair surette lisans sözleşmesine aykırı davrananlar (FESK),
5) Lisans sahibinin izni olmadan bir yazılıma kendi adını koyanlar (FSEK),
6) Başkasının yazılımını kendi yazılımı gibi gösterenler (FSEK),
7) Yazılımı sahibinin izni olmadan değiştirenler (FSEK),
8) Yazılımın lisansını devredenin izni olmaksızın başkasına devredenler ya da sair bir tasarrufa konu edenler (FSEK),
9) Lisanslı yazılımın koruma sistemini (şifre vs.) ortadan kaldıranlar, geçersiz kılanlar, bu işe yarayan teknik araçları elinde bulunduranlar, dağıtanlar (FSEK),
10) Bilgisayar sistemindeki programları, verileri veya diger unsurları hukuka aykırı olarak ele geçirenler (Türk Ceza Kanunu-TCK),
11) Korsan kopyalama fiili esnasında aynı zamanda marka ve ticari ünvan hakları ve vergi mevzuatı da ihlal edilmiş olur (Türk Ticaret Kanunu, Markalar Kanunu, Markaların Korunması Hk. K.H.K, Vergi Kanunları).

SUÇUN FAİLLERİ
1) Yukarıdaki belirtilen suçları bilerek veya ihmal ile işleyenler,
2) Suça herhangi bir şekilde iştirak edenler,
3) Yönetimi altında çalışan personelin lisanssız yazılım kullanması halinde; durumu bilmese dahi işveren ve yöneticiler,
4) İşverenin bilgisi halinde lisanssız yazılım kullanan personel,
5) Şirket bünyesinde işlenen suçlarda, şirket tüzel kişiliği masraf ve para cezasına tabii olup, suç failleriyle birlikte sorumludur.

SUÇLARIN CEZALARI
1) FSEK’e göre; işledikleri suçun türüne göre, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 50.000 TL’den 150.000 TL’ye kadar ağır para cezası ile cezalandırılır,
2) FSEK’e göre; soruşturma esnasında bu kapsamda yazılım bulundugu takdirde bu yazılımlar toplanır, bilgisayarlar ve sair teknik araçlar “mühürlenir”, işyeri kapatılır. Dava sonunda hem yazılım hem de bilgisayarlar müsadere ve imha edilir.
3) FSEK’e göre; Mahkeme hükmü masrafı faillerden alınmak suretiyle tirajı yüksek gazetelerde ilan edilir suç ve failler kamu oyunun bilgisine sunulur,
4) TCK’ya göre; 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır,
5) TCK’ ya göre; 6 aydan 3 yıla kadar meslek ve ticaretten yasaklama cezası verilir,
6) Vergi Kanunlarına göre; suç fiillerinden menfaat temin edenler vergi kaçakçılığı suçundan ayrıca para ve hapis olmak üzere vergi cezalarına muhatap olurlar,
7) TTK’ya göre; 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar,
8) Markalar Kanunu ve Markaların Korunması Hk. K.H.K’ye göre; 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile 300 TL’den 7.300 TL’ye kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar ayrıca 1 yıldan az olmamak üzere meslek ve ticaretten yasaklanırlar,
9) Ayrıca açılacak tazminat davalarında ciddi tazminatlar ödemek zorunda kalırlar.

TÜM YAZILIM KULLANICI VE SATICILARINA ÖNEMLE DUYURULUR !